När man blir äldre blir hjälp och stöd viktigare än någonsin. Detta kan gälla både vanliga hushållssysslor men även professionell klinisk hjälp. Ibland innefattar generell äldreomsorg båda dessa aspekter. Om ni inte har tid eller möjlighet att ta hand om nära äldre människor självständigt, så hjälper vi er hitta en bra skötare.

Att boka äldreomsorg går via telefonnumret 076-0790619, eller genom att skicka in en ansökan via kontaktformulär.

Arbete med äldre har mycket specifika egenskaper och kräver mycket erfarenhet. Förutom yrkeskunskaper, krävs en förståelse för alla psykologiska subtiliteter som detta innefattar. Det är därför det är nödvändigt att leta efter sjuksköterskor som redan har en lång erfarenhet av att leva med och ta hand om äldre, när man väljer en sjuksköterska som ska ta hand om äldre patienter.

Medicinsk omsorg innebär att en skötare/sköterska utför medicinska procedurer ordinerade av läkare. Detta kan vara att sätta terapeutiska lavemang och kateter, stomatologisk omsorg och injicering av mediciner. En hushållsskötare utför alla nödvängdiga hushållsysslor. Den kan gå till affären eller apoteket, betala räkningar, tvätta kläder, laga mat o.s.v.

Extra svårt är arbetet för skötare som tar hand om liggande sjuka patienter. Dess huvudjobb är inte bara att utföra alla nödvändiga medicinska procedurer, utan även att motivera den sjuka till att kämpa mot sjukdomen och hålla en positiv inställning. Skötarens professionella kvaliteter har extra stor betydelse i detta fall, då patienten kräver mycket uppmärksamhet och jobb. Den perfekta skötaren kan oftast förstå patienten utan ord, genom att tolka dess ansiktsuttryck och gester.

 

Om ni tar hand om en äldre människa, låt er själva vila, i alla fall ibland. Gör något annat, gå på teater, bio, besök vänner. Ni kan beställa en skötare från några timmar till flera dygn. Vi arbetar enligt ett flexibelt schema.

Äldreomsorg kräver alltid en speciell inställning, lugn och tålamod. Vissa äldre kan ibland inte känna igen sig i bekanta miljöer, få svårigheter med att orientera sig i sin omgivning och bli oroliga. Vare sig ni själva utför äldreomsorg eller om speciella skötare gör det år er, så behöver ni i första hand tänka på den äldres säkerhet. Begränsa åtkomst till vatten, dörrar, fönster, gas samt vassa föremål. Försök att inte tillåta självständig intagning av läkemedel. Gör en dagsordning och förse den äldre med intressant underhållning.

Äldreomsorg kräver även en god kommunikationsförmåga. Det är exempelvis viktigt att undvika konflikter – kommunikationen ska vara snäll och man ska använda sig av icke-verbala signaler (leende, tyst och lugn beröring, klappning). Ställ inte långa frågor som vidrör flera ämnen samtidigt. Man ska prata långsamt och välja intressanta ämnen för den äldre, som ni inte ska byta mellan snabbt. Meningarna måste vara enkla och tydliga. Och skynda inte med svaret: äldre människor har det ibland väldigt svårt med att formulera sina tankar.

En ytterligare viktig aspekt vid äldreomsorg är att kontrollera patientens mentala tillstånd. Det är viktigt att komma ihög att ett sämre humör alltid medför långsammare tal. Därför måste ni lyssna på allt som den äldre säger med tålamod, utan att skynda den och utan att visa några tecken på irritation. Försök att göra den äldre säker på att den blir frisk så snart som möjligt och på att den är viktig för er familj.

Behovet att ta hand om en äldre människa bör motivera er till att åtminstone få några grundläggande medicinska kunskaper, exempelvis: hur och vad man ska göra för att förbättra den äldres minne, vilka fysiska påfrestanden som är positiva i dess ålder, vilka produkter som den inte bör äta för att undvika problem med magen eller andra sjukdomar. Och självklart behöver ni lära er mer om den äldres sjukdomar, symptomer och hur man ska ta hand om människor med dessa problem. Eller så kan ni bara lita på våra specialister med er äldreomsorg, då de redan har alla kunskaper som behövs.

Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme: