Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast de personuppgifterna som vi behöver ha för att kunna visa ditt namn på kommentarer som du har lämnat (om du inte har valt att vara anonym) och för att kunna svara när du har kommit i kontakt med oss. Dessa uppgifter är alltså namn, e-post och eventuellt telefonnummer om du har valt att lämna det. Uppgifterna är säkert bevarade hos oss och vi vet var de finns.

Användning av personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter för att kontakta dig om du har skrivit något till oss. Om du har valt att visa ditt namn på en kommentar som du har lämnat, så visas även namnet där. Vi förmedlar inte personuppgifterna till några tredje parter.

Vill ni att vi raderar eller redigerar era personuppgifter?
Vill ni veta exakt vilka av era personuppgifter vi lagrar, hur vi använder dem och vem vi sprider dem till?
Har ni övriga frågor?
Vänligen skriv till kontakt@boityreso.se eller använd vårt kontaktformulär.